Skip to content

O projketu

Crypto25 je projekat koji podiže svest o značaju monetarnih sistema u digitalnom dobu i 4. industrijskoj revoluciji.

Digitalizacija sa sobom povlači dematerijalizaciju socijalnih odnosa (facebook), dematerijalizaciju slika (instagram), dematerijalizaciju pisma (IM) itd. U doba ogromne digitalne tranzicije očekuje se i potpuna dematerijalizacija novca.

Novac je resurs i energija upakovana za potrošnju kroz vreme. Trenutne IT infrastrukture centralnih banaka koje se koriste za ekonomiju i primarnu emisiju novca, kroz razne druge sisteme, su ništa više nego današnje kritpovalute sa gomilom loših karakteristika.

Korišćenje banka će se zameniti korišćenjem decentralizovanih finansijskih sistema, novac će zameniti obične novčanike sa digitalnim,..

…a ljudi će po prvi put dobiti mogućnost da budu finansijski nezavisni ako to žele.


Autor – Igor Đuričić – MCITP, MCSA, Network/Cloud Administrator, 5+ years in IT industry, Founder of x25 Coding and x25 Esports

Contact – igor.djuricic@gmail.com

BTC Donacije – 1DmNSAte9yKsfKrtgtpzwwJdqaLNJZEW5a